KALKULÁTOR NOVÉ TARIFNÍ STRUKTURY V ELEKTROENERGETICE
PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ

Skrýt úvod

Vítejte v kalkulátoru nové tarifní struktury v elektroenergetice. Kalkulátor je součástí informační kampaně (více o kampani) a porovnává platby v současné tarifní struktuře (STS) a v nové tarifní struktuře (NTS).

Zadejte údaje o vašem odběrném místě do pole „Hodnoty pro výpočet dle STS“ (lze najít např. na faktuře za elektřinu). Údaje se automaticky přenesou do pole „Hodnoty pro výpočet dle NTS“. Po zadání všech hodnot stiskněte tlačítko PŘEPOČÍTAT a objeví se výsledky porovnání jak v celkových platbách, tak v dílčích platbách za regulovanou část a za neregulovanou dodávku silové elektřiny. Ceny odpovídají roku 2016.

Údaje o dodávce silové elektřiny je možné zadat buď výběrem dodavatele a produktu ze seznamu, nebo přímým zadáním cen do příslušných polí (cena za OM, cena za dodávku ve vysokém tarifu, cena za dodávku v nízkém tarifu).

Kalkulátor může ukázat i vliv změny technických parametrů odběrného místa a změnu v charakteru odběru na výsledné platby (změny sazby, jističe, podílu spotřeby v nízkém tarifu).

Po zadání hodnot a zobrazení výsledků porovnání je možné v pravém poli „Hodnoty pro výpočet dle NTS“ zadat uvažované změny na odběrném místě. Pokud např. máte příliš vysoký jistič, neodpovídající množství a příkonu vašich spotřebičů, můžete zde zadat jinou, nižší hodnotu (více o volbě jističe). Další možnou úpravou je změna sazby, popř. změna podílu odběru ve vysokém a nízkém tarifu (více o podílu odběru ve VT/NT).

Znovu načíst prázdný formulář Zpět na úvodní stránku Základní informace na stránkách ERÚ Připomínky a dotazy - kontaktní formulář ERÚ
Hodnoty pro výpočet dle STS Hodnoty pro výpočet dle NTS
Typ odběru
Území distributora
Instalovaný jistič A Instalovaný jistič A
počet fází: hodnota: A počet fází: hodnota: A
Výrobna v odběrném m.: výkon: kW
Sazba distribuce Sazba distribuce
Roční odběr ve vysokém tarifu kWh Roční odběr ve vysokém tarifu kWh
Roční odběr v nízkém tarifu kWh Roční odběr v nízkém tarifu kWh
Podíl odběru v NT:-Podíl odběru v NT:
Nesplněn podíl odběru v NTPožadovaný podíl odběru v NT:
Doba využití jističe:-hod./rokDoba využití jističe:-hod./rok
Vyberte prosím dodavatele a produkt se seznamu nebo přímo zadejte Vaše ceny (bez DPH) za dodávku elektřiny:
Váš dodavatel Váš dodavatel
Produkt Produkt
Pevná cena za měsíc Kč/OM/měs. Pevná cena za měsíc Kč/OM/měs.
Cena za dodávku ve vysokém tarifu Kč/MWh Cena za dodávku ve vysokém tarifu Kč/MWh
Cena za dodávku v nízkém tarifu Kč/MWh Cena za dodávku v nízkém tarifu Kč/MWh

PŘEPOČÍTAT

Vyplňte prosím postupně všechna povinná pole
2015-2016 | EGÚ Brno, a. s. | verze 1.084_160303